โซเดียมในปลาร้าสูง บริโภคมากอันตราย

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารรสเค็ม ส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และโรคไตได้

ปัจจุบันพฤติกรรมของคนไทยในการรับประทานหวาน มัน เค็ม เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายออกมารณรงค์ เพื่อลดพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมการกินเค็ม ที่จะนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูง โรคไต

จากการเก็บตัวอย่างอาหารใน 3 จังหวัดภาคอีสาน ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตในแหล่งผลิต ตลาด และร้านค้าต่างๆ ทำให้พบพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้ คือ การใส่โซเดียมลงในอาหารโดยไม่จำเป็น ซึ่งโซเดียมในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะเกลือเท่านั้น ยังมีโซเดียมที่ไม่มีรสเค็ม เช่น ผงชูรส ซึ่งชาวบ้านบางครั้งเรียกว่า เกลือหวาน เป็นปัญหาใหญ่เพราะทำให้ผู้บริโภคได้รับโซเดียมสูงโดยไม่รู้ตัว

อาหารที่พบว่ามีการเติมโซเดียมลงไปทำให้ปริมาณโซเดียมเกินจำนวนมาก คือ ปลาร้า ซึ่งเดิมก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงอยู่แล้ว เพราะกระบวนการผลิตหมักด้วยเกลือทำให้มีความเค็ม แต่กลับพบว่า มีการเติมน้ำเกลือ เติมโซเดียมลงไปเพิ่ม อาจจะเกิดจากอยากให้รสชาติดีขึ้น เพื่อไม่ให้แห้งเกินไป แต่โดยรวมถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมและปัญหาในการบริโภคแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน บางครั้งต้องอาศัยการเก็บข้อมูลโดยตรงจากพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเฉพาะด้วย

ขอบคุณ สสส.