เอสโซ่ขยายปั๊มเพิ่มอีก 49 แห่ง หลังร่วมมือ “เพียว”

กรุงเทพฯ 6 พ.ย. – บมจ.อาร์พีซีจี (RPC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันนี้ (6 พ.ย.) ว่า บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจการค้าปลีกและสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เพียว” ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกันกับ บมจ.เอ

สโซ่ (ประเทศไทย) หรือ ESSO โดยทำสัญญาซื้อขายน้ำมันและให้ใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” ภายหลังจากนี้สถานีบริการน้ำมันของ PTEC จำนวน 49 แห่ง จะเป็นสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่ โดย PTEC จะยังคงเป็นผู้ดำเนินงานบริหารสถานีบริการน้ำมันต่อไป.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.